Administrasjonsutvalget

 

Administrasjonsutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer som er valgt av lokalstyret med samme valgperiode som lokalstyret.

 

Administrasjonsutvalget behandler i forslag til økonomiplan og årsbudsjett, jf. svalbardlovens § 35.

 

Utvalget avgjør i henhold til fullmakt fra lokalstyret.

 
  • Organisasjons- og personalsaker av overordnet karakter; herunder personal- og organisasjonspolitikk, arbeidsgiverpolitikk, personalpolitiske retningslinjer.
  • Fastsettelse av forhandlingsrammer og profil i forkant av lønnsforhandlinger og andre forhandlinger innen personal- og organisasjonsområdet.
  • Saker som skulle vært avgjort av lokalstyret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle lokalstyret.
 

Utvalget innstiller for lokalstyret bl.a. i:

 
  • Økonomisaker
  • Saker som gjelder reglementer for politisk virksomhet
  • Saker som gjelder politikernes arbeidsvilkår
  • Organisasjons- og personalsaker
  • Saker som ikke naturlig hører inn under andre utvalg
 

Administrasjonsutvalget har normalt møte en gang i måneden. Møtene holdes for åpne dører.

Leder: Christin Kristoffersen, Arbeiderpartiet
Nestleder: Geir Hekne, Høyre

 

Administrasjonsutvalget består av:

Medlemmer   Varamedlemmer  
Christin Kristoffersen AP 1. Arild Olsen AP
Sølvi Jacobsen AP 2. Elise Strømseng AP
Odd Gunnar Brøto Braathen AP 3. Karin Mella AP
       
Geir Hekne H 1. Trond Erik Johansen H
    2. Stig Onarheim H
       
Kristin Furu Grøtting TF 1. Håvar Fjerdingøy TF
    2. Stine Eidissen Bya TF
       
Ungdomsrepr.: Theres Bjerkeng      Vara ung.repr.: Sondre Stormoen  
 
Tips en venn shareon print.png