Longyearbyen litteraturfestival Logo designet av Magne Furuholmen 2017

Longyearbyen litteraturfestival (Sept.)

Kunstner og musiker Magne Furuholmen har designet litteraturfestivalens logo

2017-06-16