Delplaner på høring

Utkast til plan skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes til uttalelse hos berørte organer eller organisasjoner mv som har særlige interesser i planarbeidet (jfr svalbardmiljølovens § 50 4. ledd). Longyearbyen lokalstyre har også etablert en rutine med å sende planprogram for alle delplaner på høring. Her vil du finne de delplaner og planprogram som er på offentlig ettersyn i høringsperioden.
 
Følgende delplan(er) ligger nå ute til offentlig ettersyn:
 
Endring av delplan for 5 hytteområder er lagt ute til offentlig ettersyn fram til 16.01.2015.
 
Endring av delplan for Longyearbyen havn Bykaia, er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 16.01.2015. 

 
Følgende planprogram ligger nå ute til offentlig ettersyn:
 
 

 

 

 

Tips en venn