Delplaner på høring

Utkast til plan skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes til uttalelse hos berørte organer eller organisasjoner mv som har særlige interesser i planarbeidet (jfr svalbardmiljølovens § 50 4. ledd). Longyearbyen lokalstyre har også etablert en rutine med å sende planprogram for alle delplaner på høring. Her vil du finne de delplaner og planprogram som er på offentlig ettersyn i høringsperioden.
 
Følgende delplan(er) ligger nå ute til offentlig ettersyn:
 
Delplan for Gruvedalen felt D3 er lagt ute til offentlig ettersyn fram til 01.02.2014.
 
Delplan for Spear radar, Breinosa er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 13.12.2013. 

 
Følgende planprogram ligger nå ute til offentlig ettersyn:
 
Planprogram til delplan for forskningsrelaterte aktiviteter i Adventdalen

 

 

 

Tips en venn