Familievern

Barne- og familietjenesten har inngått samarbeid med familievernkontoret i Tromsø, som har kontordager i Longyearbyen ca en gang pr måned. Kontordager vil bli annonsert i Svalbardposten. For timeavtale ta direkte kontakt med familievernkontoret. telefonnr: 46 61 56 20.
Mekling: etter lov om barn og foreldre og ekteskapsloven, skal alle gifte og samboende med barn under 16 år, gå til lovpålagt mekling når de går fra hverandre. Presten i Longyearbyen har meklerkompetanse, og skal kontaktes når det er behov for mekling mellom foreldre. Ta direkte kontak med prest Leif Magne Helgesen på tlf 79 02 55 60 for meking. Se mere informasjon om lovpålagt mekling for foreldre, under relaterte filer- til høyre på siden.

Barne- og familietjenesten samarbeider også med Barne- ungdoms- og familieetaten ( Bufetat) i Tromsø, om tiltak og bistand til barn og familier som trenger dette spesielt. Bufetat omfatter blant annet det statlige barnevernet og plikter å bista kommuner i deres arbeid med barn og familer som trenger bistand.

2017-08-18

Selvbetjening