Invitasjon til møte om byggfaglige temaer (31.5.)

Longyearbyen lokalstyre ved enhet for plan og utvikling ønsker å invitere til brukermøte den 31.5.2017 kl. 18.00 – 20.00

Sted: Newtontoppen, 3. etg. Næringsbygget

Målgruppe: Utbyggere, arkitekter, konsulenter, bygg- og anleggsbransjen og andre interesserte i byggeprosjekter i Longyearbyen.

Tema:              

  • Kort gjennomgang av fellesbestemmelsene i den nye arealplanen for Longyearbyen.
  • Gjennomgang av ansvarsrettsystemet i plan- og bygningsloven, krav til ansvarlige foretak, ulike ansvarsområder og krav til dokumentasjon for ansvarlige foretak i byggesøknad. 
  • Dialog om utbyggingsavtaler og innspill til utformingen av et forutsigbarhetsvedtak.

Møtet er åpent for alle, både næringslivsaktører og private. Kjenner du noen som du mener kan ha interesse av møtet, så vær så snill å formidle invitasjonen videre.

Påmelding: senest 25.5.2017 på epost til Sofie.Railo@lokalstyre.no, gi beskjed om hvem som kommer, hvor vedkommende jobber/hva vedkommende jobber med og epostadresse. 

Tips en venn Skriv ut