Kunngjøring av planvedtak - delplan for sentrumsområdet med forskningsparken

Iht. svalbardmiljølovens § 52 ble Delplan for sentrumsområdet med forskningsparken D36 vedtatt i lokalstyret 06.03.17. Vedtatte dokumenter ligger under relaterte filer.

Lokalstyrets planvedtak kan påklages innen 31. mars 2017, jf. forvaltningsloven kapittel VI.  

Tips en venn Skriv ut