Lokalstyreleder

Christin Kristoffersen
Leder i lokalstyre for perioden 2011 - 2015.

Christin Kristoffersen (GRH)_MG_0438.jpg

Kontortid : mandag - fredag, kl 08.00 – 16.00
Telefon: 79 02 21 50
Mobiltlf: 924 12 634
E-post: postmottak@lokalstyre.no

Lederen leder møtene i lokalstyret og administrasjonsutvalget og er rettslig representant for Longyearbyen lokalstyre og undertegner på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Lokalstyret kan gi lederen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. (Lov om Svalbard, 5te kapitel, § 35).

Du finner meg på Facebook, på Twitter og bloggen "Ord fra nord"

Lokalstyrelederens arbeidsdag

Jeg tar gjerne imot forespørsler fra alle våre små og store næringsaktører om å jobbe hos dere. Ta kontakt om datoene nedenfor eller forespør om andre datoer dersom det passer din bedrift bedre.


Lokalstyrelederens arbeidsdag.jpgLokalstyrelederens arbeidsdag

Tips en venn Skriv ut