Longyearbyen Havnestyre

Longyearbyen Havnestyre består av 5 medlemmer med varamedlemmer som er valgt for en periode på 2 år. Longyearbyen Havnestyre er identisk med styret for Bydrift KF, men har ingen medlem valgt av ansatte.

Longyearbyen lokalstyres myndighet er i henhold til Forskrift om havner og farvann på Svalbard av 14.4.2008, er etter vedtak i lokalstyret 15.12.2008 delegert til styret for Bydrift KF (”havnestyret”), innenfor de rammer som følger av foretakets vedtekter og i den utstrekning lov eller forskrift ikke er til hinder for det.

Havnestyret har ansvaret for og oppsyn med all virksomhet i havnedistriktet og fører kontroll med havneadministrasjonens utøvelse av virksomheten.

Tips en venn Skriv ut