Meld fra om krenkende atferd

§ 9a-3 Det psykososiale miljøet, 2. avsnitt:

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Fyll ut skjema og send det til skolen (se link nede til høyre).

Definisjoner på krenkende ord og handlinger

Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelig ting mot en

annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig

for å forsvare seg.

Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.

Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre.

Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en

annen hudfarge eller snakker et annet språk.

Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på

grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse.

Definisjonene er hentet fra Utdanningsdirektoratet

Tips en venn Skriv ut
Publisert 02. mai 2013 av Amund Røhr Heggelund | Oppdatert 19. februar 2016