Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn. SFO skal bidra til at barna får et trygt, godt og allsidig tilsynstilbud etter skoledagens slutt. Fra august 2012 har SFO base i nybygget paviljong ved Longyearbyen skole. I tillegg benyttes klasse-/grupperom etter behov

 Følgende legges til grunn for planer/aktiviteter i SFO:

  • Fri lek og moro
  • Organiserte aktiviteter
  • Sosial kompetanse - anerkjennelse, deltakelse og medvirkning
  • Grenser, trygghet, tilhørighet og omsorg
  • Struktur (regler og dagsrytme, skikk og bruk)

Åpningstider
I skoleåret:
Mandag kl. 13:15-16.30
Tirsdag kl. 13:15-16:30
Onsdag kl. 14:00-16:30
Torsdag kl. 12:00-16:30
Fredag kl. 13:15-16:30

Ferier:
5 planleggingsdager:

  • I høstferien
  • I juleferien
  • I påskeuka (mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag)
  • I juli
Tips en venn Skriv ut