Vaktordning driftsteknikere

Eiendom har innført prøveordning med at driftsteknikere har hjemmevakt i helgene frem til  1.juni 2017. Bakgrunnen for ordningen er økt belastning grunnet ekstremvær.

Vakten pågår i tidsrommet fredager kl 1500 tom mandager kl 0700.

Ved uforutsette hendelser kan driftstekniker kontaktes på følgende vakttelefon: 98 90 53 38.

Øvrige driftsteknikere skal ikke kontaktes i tidsrommet. 

Eventuelle utrykninger i perioden utløser overtidsbetaling.  Utrykninger som skyldes uaktsomhet, for eksempel bortkomne nøkler og åpne vinduer, vil bli viderefakturert.

Tips en venn Skriv ut