Vedtatte delplaner til arealplan

For nye byggeområder og større tiltak i eksisterende byggeområder, stiller utfyllende bestemmelser til arealplan for Longyearbyen krav til detaljert delplan før tiltak kan igansettes. Delplaner innebærer endring og/eller detaljering av deler av gjeldende arealplan. Delplaner gir i nødvendig utstrekning rede for disponering av areal, utforming og organisering av tiltak, miljøkonsekvenser, utbyggingstakt m.m.
 

Informasjon om planer og planstatus kan du få ved å henvende deg til Infotorget på Næringsbygget, eller ved å sende en henvendelse til postmottak.

 
Oversikt over vedtatte delplaner til arealplan Vedtaksdato
SPEAR Breinosa
Deponi for aske og slagg
13.05.2014
16.09.2013
Eiscat Svalbard Radar 18.06.2013
Kullkai på Hotellneset 25.09.2012
Sjøskrenten vest 19.06.2012
Hundegårder i Bolterdalen 08.05.2012
Haugenområdet 15.02.2011
Elvesletta Nord - sydlig del 21.09.2010
Elvesletta syd, B1 og B2 24.02.2009
Hotellneset 27.10.2008
Utvidelse av brannøvingsfeltet 22.09.2008
Reservekraftaggregat, plankart og planbeskrivelse 22.09.2008
Omlegging av vei til Gruve 7 fjellet, planbeskrivelse og plankart 26.05.2008
Sjøområdet nord og sydvest, planbeskrivelse og plankart 28.04.2008
Forskerhotell i Longyearbyen 31.03.2008
Adkomstvei til gbnr 22/575 og 576 28.01.2008
Globalt sikkerhetshvelv for frø på Svalbard 29.01.2007
Elvesletta syd 20.11.2006
Feltstasjon for nordlysobservasjoner på Breinosa 05.07.2006
Barnehage ved Longyearbyen skole 31.10.2005
Svalbard satelittstasjon Platåberget 31.10.2005
Motorsportanlegg i Longyearbyen 25.07.2005
Elvesletta nord, nordre del 10.01.2005
Fem hytteområder i Longyearbyen planområde, planbeskrivelse med bestemmelser og fem plankart 29.03.2004
Sjøområde syd-øst 29.03.2004
Svalbard Forskningspark 14.03.2003
Sousy, Adventdalen 06.06.2002
Gruvedalen 09.01.2002
Svalbard lufthavn 09.10.2000
Bykaia 22.05.2000
Tips en venn Skriv ut