Vedtatte delplaner til arealplan

For nye byggeområder og større tiltak i eksisterende byggeområder, stiller utfyllende bestemmelser til arealplan for Longyearbyen krav til detaljert delplan før tiltak kan igansettes. Delplaner innebærer endring og/eller detaljering av deler av gjeldende arealplan. Delplaner gir i nødvendig utstrekning rede for disponering av areal, utforming og organisering av tiltak, miljøkonsekvenser, utbyggingstakt m.m.
 

Informasjon om planer og planstatus kan du få ved å henvende deg til Infotorget på Næringsbygget, eller ved å sende en henvendelse til postmottak.

 
Oversikt over vedtatte delplaner til arealplan Vedtaksdato
Deponi for aske og slagg 16.09.2013
Eiscat Svalbard Radar 18.06.2013
Kullkai på Hotellneset 25.09.2012
Sjøskrenten vest 19.06.2012
Hundegårder i Bolterdalen 08.05.2012
Haugenområdet 15.02.2011
Elvesletta Nord - sydlig del 21.09.2010
Elvesletta syd, B1 og B2 24.02.2009
Hotellneset 27.10.2008
Utvidelse av brannøvingsfeltet 22.09.2008
Reservekraftaggregat, plankart og planbeskrivelse 22.09.2008
Omlegging av vei til Gruve 7 fjellet, planbeskrivelse og plankart 26.05.2008
Sjøområdet nord og sydvest, planbeskrivelse og plankart 28.04.2008
Forskerhotell i Longyearbyen 31.03.2008
Adkomstvei til gbnr 22/575 og 576 28.01.2008
Globalt sikkerhetshvelv for frø på Svalbard 29.01.2007
Elvesletta syd 20.11.2006
Feltstasjon for nordlysobservasjoner på Breinosa 05.07.2006
Barnehage ved Longyearbyen skole 31.10.2005
Svalbard satelittstasjon Platåberget 31.10.2005
Motorsportanlegg i Longyearbyen 25.07.2005
Elvesletta nord, nordre del 10.01.2005
Fem hytteområder i Longyearbyen planområde, planbeskrivelse med bestemmelser og fem plankart 29.03.2004
Sjøområde syd-øst 29.03.2004
Svalbard Forskningspark 14.03.2003
Sousy, Adventdalen 06.06.2002
Gruvedalen 09.01.2002
Svalbard lufthavn 09.10.2000
Bykaia 22.05.2000
Tips en venn