Longyearbyen lokalstyre har lagt fram forslag til trafikksikkerhetsplan, som ble lagt på høring 1. juni. Vi har mottatt 12 høringssvar som vi nå skal vurdere og svare ut.

Vi takker for engasjementet.

I høst starter arbeidet med å implementere trafikksikkerhetsplanen i hovedplan vei, slik at tiltakene blir prioritert fysisk med kostnader og når tiltakene skal utføres.