Det blir en enkel markering ved 22. juli-minnesmerket ved Svalbard kirke, fredag 22. juli kl. 14:00. 

Blomsternedleggelse ved lokalpolitiker Elise Strømseng.