Frode Thorstad

Rektor

E-post 
ALP.jpg

Anne-Line Pedersen

Avdelingsleder vg

E-post 
Mobiltlf: 908 90 941
 

Eli Kristine Elvheim

Avd.leder 5.-7. trinn

E-post
 

Laila Stødle

Avd.leder SFO

E-post
Mobiltlf: 
 

Karina Solberg

Kontor

E-post
Tlf: 79 02 39 00