Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Delplan for Sjøområdet nord

D58 Plankart vedtatt.JPG

Åpner for kvalitetsheving og høyere utnytting av næringsarealene i Sjøområdet. Delplan for Sjøområde nord er vedtatt. 

Delplan for Elvesletta nord

Delplan for Elvesletta nord ble vedtatt av Longyearbyen Lokalstyre på møtet den 8.2.2022 i sak 13/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljølovens § 52.

Planvedtak truffet av Longyearbyen lokalstyre kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI, jf. svalbardmiljølovens  § 52 fjerde ledd 2. pkt. Klagefristen er 3 uker fra kunngjort planvedtak. Eventuell klage sendes Longyearbyen lokalstyre, postboks 350, 9171 Longyearbyen eller e-post: postmottak@lokalstyre.no

D56 illustrasjonsplan - vedtatt.jpg

Formålet med delplanen er å utvikle området med bedre arealutnyttelse og gjenbruk av bygg fra andre boligområder i Longyearbyen og Svea. Utviklingen området planlegges i sammenheng med utbedring av setningsskader på eksisterende bebyggelse. 

Delplan for Småbåthavna

Delplan for Småbåthavna ble vedtatt av Longyearbyen Lokalstyre på møte den 18.1.2022 i sak 3/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljølovens § 52.

Oversiktsbilde.JPG