Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
D59 Høring - Bilde planavgrening

Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest- planutkast på offentlig ettersyn

D59

Teknisk utvalg har i møte 1.6.2021, sak  24/21 fattet vedtak om at planforslag til Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest (D59) med planbeskrivelse, ROS-analyse, utfyllende bestemmelser og plankart legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjøres med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 50, 4 ledd.