Det går fort i svingene nå. Det er bare halvparten så mange ville dyr som for femti år siden; verdenshandelen er tidoblet på førti år; antall turister er seksdoblet på tredve år, og det har bare tatt menneskeheten tolv år å bli avhengige av smarttelefoner. Konsekvensen av disse akselererte endringene er en verden ute av kontroll, hvor klimaet er i ubalanse, politikken irrasjonell og uforsonlig, fremtiden usikker og for mange truende. Og i nordområdene tiner permafrosten.

Velkommen til et foredrag med Thomas Hylland Eriksen der han vil vil ta opp disse globale problemene med en arktisk vinkling.

Thomas Hylland Eriksen er sosialantropolog og forsker, og har skrevet en rekke bøker.