Basert på skredfaglige råd fra Skred AS og værutsiktene har Longyearbyen lokalstyre besluttet å gjenåpne Vei 300 mellom Huset og bro 501 (Museumsveien) for alminnelig ferdsel fra kl. 15.00 i dag.