Etter en forsiktig start i Svalbardhallen i august og september åpnes det nå for utvidet aktivitet.

For øvrig gjelder følgende retningslinjer:

  1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede
  2. God hygiene, håndvask og desinfeksjon
  3. Reduser kontakt mellom personer, minst 1 meters avstand
  4. Kontaktinformasjon på alle deltakere/besøkende (viktig at treningskort registreres)

For å unngå kødannelse ved oppstart av aktiviteter vil inngangsdøra til hallen være åpen mandag til fredag fra kl. 07.00. På lørdager og søndager vil inngangsdøra kun være åpen i oppsatte åpningstider for treningsrom og svømmehall.

Ler mer om de ulike tilbudene og åpningstider her