Longyearbyen lokalstyre minner om at det i denne delen av året vil komme til å knekke løs deler fra skavlene oppe i fjellsiden som vil kunne komme ned som mindre deler. Dette er det viktig å ta hensyn til ved ferdsel tett på fjellsiden. Vi anbefaler å ta forholdsregler som f.eks. å ikke kjøre skuter eller gå på ski på østsiden av bebyggelsen i Nybyen.

Observasjoner om skavler, ras, steinsprang o.l. kan rapporteres inn i regobs.no.