Kveldssang, kaffe og prat i peisestua

Arrangør: Svalbard kirke
: Svalbard kirke
Tid: tirsdag 24. mai 19:00
Arrangement