Møte i miljø- og næringsutvalget (MNU)

Møtet er åpent for publikum. Du kan også følge møtet på WebTV, se link under.

Saksliste og saksdokumenter finner du via linken under.
(Publiseres ei uke før møtet.)

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: mandag 5. juni 14:00
Politikk
https://prod01.elementscloud.no/publikum/9...
https://lokalstyre.kommunetv.no/live