Møte i teknisk utvalg (TU)

Møtet er åpent for publikum. Du kan også følge møtet på WebTV, se link under.

Saksliste og saksdokumenter finner du via linken under.
(Publiseres ei uke før møtet.)

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: tirsdag 6. juni 14:00
Politikk
https://prod01.elementscloud.no/publikum/9...
https://lokalstyre.kommunetv.no/live