Klimakafé

På kan du få "siste nytt" om klimaet i Longyearbyen.
Det vil være tre presentasjoner med mulighet for Q&A i etterkant av hver presentasjon. Avslutningsvis vil det være en borddiskusjon i kafeen. samt en borddiskusjon
// Klimaregnskap for Longyearbyen, ved LL/Asplan viak
// Klimaendringer i Longyearbyen – nå og i fremtiden?, ved Siiri Wickström, UNIS, Arct-Risk
// Klimaresiliens og LL’s klimatilpasningsinnsats, ved Knut Øien, SINTEF, Arct-Risk
// Q&A underveis og borddiskusjon med oppsummering helt til slutt

Arrangør: LONGYEARBYEN LOKALSTYRE
: NORDOVER
Tid: tirsdag 6. juni 18:30
Arrangement