Møte i administrasjonsutvalget

Dette er et arbeidsmøte der administrasjonsutvalget skal jobbe med forslaget til kommende årsbudsjett, økonomiplan og handlingsprogram.
Det er ingen saker til formell behandling.

Møtet er åpent for publikum, men det vil ikke bli sendt på WebTV.

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: onsdag 22. november 08:30
Politikk