Møte i administrasjonsutvalget (budsjettmøte)

Møtet er åpent for publikum. Du kan også følge møtet på WebTV, se link under.

Saksliste og møtedokumenter finner du via linken under.
(Legges ut ei uke før møtet)

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: onsdag 29. november 08:30
Politikk
https://prod01.elementscloud.no/publikum/9...
https://lokalstyre.kommunetv.no/live