Møte i lokalsamfunn-, oppvekst- og kulturutvalget (LOKU)

Møtet er åpent for publikum. Du kan også følge møtet på WebTV, se link under.

Saksliste og møtedokumenter finner du via linken under.
(Legges ut ei uke før møtet)

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: tirsdag 28. november 09:00
Politikk
https://prod01.elementscloud.no/publikum/9...
https://lokalstyre.kommunetv.no/live