Lokalstyremøte (budsjettmøte)

Møtet er åpent for publikum. Du kan også følge møtet på WebTV, se link under.

Saksliste og møtedokumenter finner du via linken under.
(Legges ut ei uke før møtet)

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: torsdag 14. desember 09:00
Politikk
https://prod01.elementscloud.no/publikum/9...
https://lokalstyre.kommunetv.no/live