Hvert år arrangeres Aktivitetsmesse, hvor frivillige organisasjoner, lag og foreninger kan vise fram sine aktiviteter og rekruttere medlemmer. I år er det Longyearbyen Lokalstyre som er arrangør.

Program: kl. 18-20

På aktivitetsmessa kan byens befolkning orientere seg i forhold til kultur- og fritidstilbudet. Du vil få mulighet til å snakke med de som driver de ulike aktivitetene og melde din interesse. Det vil være stor bredde i det som vises fram, og tradisjonen tro vil Svalbard Turn ha flere undergrupper representert.

Alle som ønsker å vise fram sin aktivitet under aktivitetsmessa kontakter Helle Jakobsen, helle.jakobsen@lokalstyre.no