LNSS ønsker å nå ut med følgende informasjon:

Det vil i en periode på ca 2 uker foregå bygging av ny vei langs 232.45 - 47 og 49 - dette medfører mye gravearbeid som også berører eksisterende parkeringsplasser.
Vi henstiller de berørte til å flytte på biler som står i markert område til å finne alternativ parkering det kommende døgnet. Vi tilstreber å ferdigstille korte strekninger av gangen, slik at de berørte ikke mister parkering i flere døgn.

Beklager ulempen dette medfører og tilstreber oss å gjøre den så liten som mulig.

Ved evntuelle spørsmål, kontakt: Statsbygg v/Dag Trætten dag@nnbk.no