Dette er nå fikset!

Pga tekniske problemer er Elwin nede. Dette medfører at kunder ikke kommer inn på app for avlesning av strømforbruk. Lokalstyre jobber med å få løst problemet.

I mellomtiden bes kunder om å sende oppdatert strømforbruk til strom@lokalstyre.no. Målernummer må da oppgis. Dette gjelder da kun målere uten toveis kommunikasjon. Kunder som skal avlese manuelt er informert per brev.

Vi beklager forholdet.

Mvh

Morten Snaprud
Longyear Energiverk