Energiverket må dessverre gjøre arbeid på høyspentnettet i følgende områder; Gruve 3, Svalsat, flyplassen, Vestpynten, Hotelneset og Bjørndalen. Det vil derfor være spenningsløst fra kl. 09:00 - 10:00 i morgen torsdag 27/06. Strømmen kan bli koblet inn tidligere. Beklager brydderiet.

Mvh, Longyearbyen lokalstyre v/Energiverket