I forbindelse med tidligere fasadeendring i 2017  i front av næringsbygget vil det nå startes opp arbeider på uteområdet 01.07.2019 – 30.07.2019.

Det blir markert et riggområde for tilkomst anleggstrafikk, det vil etableres sikkerhetsgjerder rundt arbeidsområdet, hovedinngang til næringsbygget stenges av midlertidig og det etableres tilkomst på hjørnet mot Lompensenteret, i tillegg til bak næringsbygget.

I forbindelse tilrettelegging av anleggstrafikk vil noen av parkeringsplassene (overside Næringsbygget) og tilkomst for lastebiler tilrettelegges. Det vil si at man delvis må benytte tilkomst bak posthuset for å parkere. Se skissen.

Vi beklager den ulempe dette vil medføre for den enkelte.

Kart uteområde.png