Are Nundal tiltrådte stillingen som enhetsleder for Enhet kultur og idrett 1.2.2020. 

Are har bred erfaring fra kultur, produksjon og frivillig arbeid og vil kunne bistå både enheten og Longyearbyen lokalstyre med lang ledererfaring. Are flyttet til Longyearbyen i fjor høst.

 

Ansvarsfordeling i Enhet kultur og idrett
 

Enhetsleder Are Nundal
Administrasjon (personal, økonomi, HMS), programmering av kulturarrangementer i Longyearbyen kulturhus, programmering av Longyearbyen kino, Tyfusstatuetten, Ungdommens kulturstipend, 17. mai, kulturutvekslinger til og fra Barentsburg, Stiftelsen Kåre Tveter Samlingen, samt Svalbardsamlingen (antikke kart, bøker og pengemerker). 
Solfestuka er også enhetens ansvarsområde, men koordineres av frivillige under Vigdis Jensens prosjektledelse.

 

Fagleder Jan Martin Berg
Galleri Svalbard, Kunst-og håndverkssenteret og KunstPause Svalbard.

 

Fagleder Liv Mari Schei

Longyearbyen kulturskole og Longyeardagen 10.6.

 

Konstituert fagleder Patrick Fjøsne-Bossart
Svalbardhallen og utendørs idrettsanlegg.

 

Fagleder (biblioteksjef) Elin A. Olsrud

Longyearbyen folkebibliotek, Longyearbyen litteraturfestival og adventsmarkering.

 

Kulturhusteknikerne Henrik Lethigangas og Bjørn Erik Jorkjend

Utleie av Longyearbyen kulturhus, teknisk utstyr og tekniske tjenester (lyd & lys).
 

Vi ønsker Are velkommen til Longyearbyen lokalstyre!

 

Are.jpg