Arealplan for Longyearbyen planområde 2016 - 2026

Arealplanlegging på Svalbard gjøres med hjemmel i Svalbardmiljøloven kapittel VI. Longyearbyen lokalstyre er planansvarlig og har egengodkjenningsmyndighet for planer innenfor Longyearbyen planområde. Hele Longyearbyen planområde omfattes av arealplan for Longyearbyen 2016-2026.

Arealplan med utfyllende bestemmelser viser eksisterende og fremtidig arealbruk for hele planområdet. Arealplanen gir grunnlag for beslutninger om bruk og vern av ressurser og om utbygging, og bidrar til å fremme estetiske hensyn. Arealplanen er bindende for arealbruk. Virksomhet i strid med arealplanens formål kan ikke igangsettes uten at planen blir endret.

Arealplan for Longyearbyen planområde ble vedtatt av lokalstyret i møte 13.02.2017. Vedtatte plandokumenter ligger under relaterte filer. Arealplankartet finnes også i digital form, lenke til dette kartet finner du øverst på menylinjen.

Det er vedtatt detaljerte delplaner for enkelte avgrensede områder innenfor arealplanområdet.

Informasjon om planer og planstatus kan du få ved å henvende deg til Infotorget på Næringsbygget, eller ved å sende en henvendelse til postmottak

Tips en venn Skriv ut