På grunn av oppdatering av lisenser er arealplankartet midlertidig ute av drift. 

Så snart dette er gjort vil kartløsningen være oppe og gå igjen.