Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode
muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2250 innbyggere og
har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert
forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik
det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for
kommunene.

 

Vil du ha Norges mest spennende og særegne planleggerstilling? Liker du utfordringer med særegent lovverk og store

konsekvenser av raske klimaendringer, og ønsker å jobbe i unike omgivelser, så kan dette være jobben for deg!

Longyearbyen lokalstyre søker etter en arealplanlegger/landskapsarkitekt/arkitekt/geograf i 100 % fast stilling. Stillingen ligger på enhet for Plan og utvikling som har ansvar for planlegging og byggesak i Longyearbyen. Vi 5 som jobber med

lokalsamfunnsutvikling, utarbeider arealplaner og behandler byggesaker trenger en ny faglig dyktig, engasjert og erfaren medarbeider.

Planleggingen av Longyearby-samfunnet gjøres med hjemmel i Svalbardsmiljøloven. Longyearbyen lokalstyre (LL) skal gjennom sitt arbeid tilrettelegge for et tryggere og bedre lokalsamfunn og vi har en lokalsamfunnsplan.

Rammene for utviklingen av samfunnet baserer seg på Svalbardmeldingen fra 2016. Denne framhever bl.a. Longyearbyen som familiesamfunn.

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være:

Arealplanen for Longyearbyen planområdet ble vedtatt i 2017. Lokalsamfunnsplanen er under rullering. Longyearbyen

er i omstilling og vi står ovenfor raske klimaendringer som også krever nye strategier for den langsiktige

samfunnsutviklingen. Vi jobber med skredsikring, planlegging for trygge boligområder, energiforsyning,

forskningsområder og planlegging for endringene i næringsstrukturen. Endringene i arealbruk, sammen med

klimatilpassing, energiomstilling og sirkulærøkonomi fordrer nye delplaner og nye måter å bygge på. Vi jobber også

med stedsutvikling og tilrettelegging sammen med viktige aktører som Sysselmannen, Store Norske og Visit Svalbard.

Du må påregne oppgaver knyttet til Longyearbyen lokalstyres beredskapsarbeid

Stillingen krever:

- Relevant planfaglig utdanning på minimum bachelornivå, som f.eks. arealplanlegger, landskapsarkitekt, arkitekt, geograf

Vi ønsker at du har:

- Erfaring med areal- og samfunnsplanlegging, gjerne by- / stedsutviklingsprosjekter

- God kjennskap til offentlig forvaltning, og til politiske beslutningsprosesser

- Evne til å jobbe selvstendig og analytisk i et lite fagmiljø

- Evne til å skape resultat sammen med andre - både i prosess og løsningsfase

- Evne og vilje til å tilegne deg ny kunnskap og jobbe under særegent lovverk

- Kunnskap om miljø- og planlovverket (PBL mm)

GIS-kompetanse er en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Krav til språkkunnskap:

Søker må beherske godt norsk skriftlig og muntlig

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

- Lønn etter avtale

- Fleksibel arbeidstid

- Gode pensjons- og forsikringsordninger

- Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig

- Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale

- Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m

Søknad sendes

Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det

oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på

søkerlisten.

Søknadsfrist    19.08.2019              Utlyst dato        30.07.2019                           Vårref               216

Kontaktperson

Annlaug Helene Kjelstad, Plan- og utviklingsjef, mobil: 99456724, annlaug.kjelstad@lokalstyre.no

Morten Dyrstad, Sektorsjef teknisk, mobil: 91635180, morten.dyrstad@lokalstyre.no