Longyearbyen Lokalstyre har gradvis åpnet for offentlige aktiviteter og arrangementer.

Svømmehallen er åpen med begrensinger.  Max 20 personer.   Fra 1. september vanlige åpningstider.

Squashallen er åpen i samme tidsrom. 

Treningsrommet er stengt.  Ny vurdering gjøres 1 september.

Hallen åpner gradvis for organisert idrett i regi av Svalbard Turn i tråd med at veiledere kan overholdes.   Skolen bruker hallen i tråd med egne retningslinjer.

Galleriet er åpent med forsterket renhold.

Biblioteket er åpent med forsterket renhold.  Sommeråpningstider frem til 1. september.  Vanlig åpningstider fra 1 september.  Meråpent vurderes de nærmeste ukene.

Kino er åpent med begrensninger.  Max 80 personer.  Bare annenhver rad brukes.  To ledige seter mellom hver besøkende.  Familier og andre som har etablert kohort kan sitte sammen.

Litteraturfestivalen går etter planen men med visse justeringer.  Se eget program.

Du skal ikke delta på arrangement hvis ett av disse punktene stemmer: 

  • har vært på reise fra land eller regioner med rød smittestatus de siste 10 dagene (pålagt hjemmekarantene) 
  • har hatt kontakt med en som er påvist eller mistenkt for å være smittet av koronaviruset siste 14 dager 
  • har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, halsvondt eller pustebesvær) 
  • har andre grunner til å anta at du  kan være smittet av viruset 

Oppdatert: 21.08.2020