Tiltak fra Helsedirektoratet 12. mars 

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud 

Longyearbyen lokalstyre avlyser alle offentlige arrangementer 

 • Alle arrangement i offentlig regi avlyses. 

 • Solfestuka avlyses 

 • Idrettshallen og alpinbakken er stengt 

 • Galleri, kino, kulturhuset og folkebiblioteket er stengt 

 • Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger må avlyses. 

 • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedriftssammenheng underlegges samme vurdering og bør avlyses. 


Vår oppfordring er at du ikke deltar på noen arrangement, møter, kurs eller seminarer 

Vi ber alle ta ansvar for å hindre smittespredning slik at vi unngår at mange blir syke samtidig og i tillegg beskytter de som er ekstra utsatt. Vår oppfordring er å redusere sosial omgang til det minimale. 


Du skal ikke delta på arrangement hvis ett av disse punktene stemmer: 

 • har vært på reise fra fastlands Norge eller utenfor Norden de siste 14 dagene (pålagt hjemmekarantene) 

 • har hatt kontakt med en som er påvist eller mistenkt for å være smittet av koronaviruset siste 14 dager 

 • har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, halsvondt eller pustebesvær) 

 • har andre grunner til å anta at jeg kan være smittet av viruset 

 • har nær kontakt med person som er spesielt sårbar for virusinfeksjon