Longyearbyen Lokalstyre har gradvis åpnet for offentlige aktiviteter og arrangementer.

Svømmehallen er åpen med begrensinger. Max 20 personer.

Squashallen er åpen i samme tidsrom. 

Treningsrommet er åpent i kioskens åpningstid.

Hallen åpner gradvis for organisert idrett i regi av Svalbard Turn i tråd med at veiledere kan overholdes.   Skolen bruker hallen i tråd med egne retningslinjer.

Galleriet er åpent med forsterket renhold.

Biblioteket er åpent med forsterket renhold. Meråpent er igjen tilgjengelig.

Kino er åpent med begrensninger. Max 100 personer. To ledige seter mellom hver besøkende.  Familier og andre som har etablert kohort kan sitte sammen.

Du skal ikke delta på arrangement hvis ett av disse punktene stemmer: 

  • har hatt kontakt med en som er påvist eller mistenkt for å være smittet av koronaviruset siste 14 dager 
  • har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, halsvondt eller pustebesvær) 
  • har andre grunner til å anta at du  kan være smittet av viruset 

Oppdatert: 13.11.2020