Yrkes- og utdanningsmessa er et viktig tiltak for å gi ungdommene et bedre utgangspunkt for de kommende valgene de må ta. Det er også en glimrende mulighet for lokale- og nasjonale aktører til å få vist fram hva som finnes av utdanningsmuligheter, yrker og jobbmuligheter.

Fra fastlandet kommer blant annet Universitetet i Tromsø, Innovasjon Norge – Arktis, flere opplæringskontorer innen ulike fagfelt, Across the Pond og sannsynligvis også Forsvaret.  

Arrangementet er en viktig møteplass mellom arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og elever. Messeområdet blir i idrettshallen og det blir flere seminarer gjennom dagen.

Aktører som ønsker å delta kan kontakte Ane L. Fossnes (Ane.Fossnes@lokalstyre.no) i Longyearbyen lokalstyre.