Vi har alle i Longyearbyen et samfunnsansvar og en sentral rolle til å bidra til at koronasmitte ikke kommer til Longyearbyen, og at et eventuelt koronautbrudd ikke eskalerer. Ledelsen i Longyearbyen lokalstyre ber derfor alle ta et ansvar og delta på en folkedugnad for våre innbyggere og gjester, slik at vi bidrar til å skjerme alle og ivareta vårt samfunnsansvar.  

Longyearbyen lokalstyre har besluttet å avlyse resterende arrangementer som Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for i Solfestuka. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å være “føre-var” i forhold til å bidra til at eventuell smitte av korona ikke utbredes i vårt lokalsamfunn. Samtidig oppfordrer vi andre arrangører å vurdere egne arrangementer. Dette må gjøres ut fra en “føre-var” vurdering i forhold til rammene rundt arrangementet. 

Det vil bli gitt full refusjon for forhåndskjøpte billetter:

eBillett: Du som har kjøpt billetter på nettet trenger ikke foreta deg noe. (Beløpet blir tilbakeført til samme konto som betalt fra, det går 2 - 5 virkedager før pengene er på konto)
Billett kjøpt på Rabalder: Kom innom Infotorget for refusjon, beløpet blir utbetalt til konto. 

 Andre arrangementer: 

Longyearbyen lokalstyre vil vurderer ulike arrangementer fortløpende fra uke til uke i forhold til anbefaling om avlysning av arrangementer.

Longyearbyen lokalstyre både politisk og administrativ er løpende i dialog med relevante myndigheter lokalt og nasjonalt knyttet til smittesituasjonen. Andre tiltak vurderes løpende.