Torsdag 30. januar fra Kl.09:00 - 17:00 stenges varme og varmtvann i vei 232.22 - 48F grunnet vedlikeholdsarbeider. (Varmesentral utskiftes.) 

Vi beklager ulempen. 

Vei 232.22-48F.png