Barnehageopptak (15.11.)

Det foretas to samordnede hovedopptak med søknadsfrist 15.4. og 15.11. til barnehagene i Longyearbyen.

Felles barnehageopptak med søknadsfrist 15.11.2018
Med virkning fra 1.1.2019 vil det bli foretatt felles opptak til Longyearbyen lokalstyres barnehager: Kullungen barnehage og Polarflokken barnehage.

Elektronisk søknadskjema ligger her og gjelder for begge barnehagene. Samme skjema benyttes også ved søknad om bytte av barnehage og /eller endret oppholdstid. Tilbakemelding på opptak kan påventes i begynnelsen av desember.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Jahre, barnehagefaglig rådgiver, tlf. 415 04 045.

 

Informasjon om søknadsskjema

Søknadsskjema

Utfylling av skjemaet: Dagligspråk i hjemmet: Dersom barnet har et annet språk enn norsk eller et språk i tillegg til norsk, velg det andre språket i nedtrekkslisten.
Bruk samme skjema til endring av barnehageplass og oppsigelse av barnehageplass.

 

Samlet barnehagetilbud i Longyearbyen

I Longyearbyen er det to barnehager: Kullungen Barnehage og Polarflokken Barnehage. Begge tilbyr heldags barnehageplass for barn i alderen 1-6 år fra to/tre til fem dager pr. uke.

En sentral målsetting for barnehagedriften er å bidra til full barnehagedekning i Longyearbyen. Dekningen defineres slik:

Full barnehagedekning i Longyearbyen innebærer at samtlige som søker barnehageplass, får et tilbud tilnærmet det foreldrene selv definerer som familiens behov innenfor en daglig åpningstid på 9 timer.

Visjon for lokalstyres barnehager:
"Barnehagene i Longyearbyen skal bidra til å gi barna tro på seg selv, framtiden og sine medmennesker"

 

Kullungen barnehage
Styrer Gunnhild Antonsen
Tlf: 79 02 23 13
3 avdelinger

Polarflokken barnehage
Styrer Trine Berntsen
Tlf: 79 02 21 64 / 65
4 avdelinger

 
Tips en venn Skriv ut