Med virkning fra 20.08.2019 vil det bli foretatt felles opptak til Longyearbyen lokalstyres barnehager; Kullungen barnehage og Polarflokken barnehage.

Elektronisk søknadskjema finner dere her. Samme skjema benyttes også ved søknad om bytte av barnehage og/eller endret oppholdstid.

Tilbakemelding på opptak kan påventes medio mai.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Jahre, barnehagefaglig rådgiver tlf. 415 04 045

Søknadsfrist: 15. april 2019