Med virkning fra 01.01.2021 vil det bli foretatt felles opptak til Longyearbyen lokalstyres barnehager; Kullungen barnehage og Polarflokken barnehage.

Elektronisk søknadskjema finner dere her. Samme skjema benyttes også ved søknad om bytte av barnehage og/eller endret oppholdstid.

Tilbakemelding på opptak kan påventes i begynnelsen av desember.

Eventuelle spørsmål kan rettes til enhetsleder barn og unge, Gunnhild Masterbakk, tlf. 902 36 112

Søknadsfrist: 15. november 2020