Barnehageopptaket for våren 2021 er nå ferdig. Det er stor etterspørsel på barnehageplass denne våren og dessverre ikke mange ledige plasser. Dette har gitt oss en venteliste med bakgrunn i vedtatt barnehagestruktur og situasjonen med Covid-19. Vi beklager å ikke kunne imøtekomme alle søknadene.

Vi jobber med både kortsiktige og langsiktige løsninger, men kan per i dag ikke si noe om en rask løsning på barnehagesituasjonen.