Med virkning fra 01.01.2022 vil det bli foretatt felles opptak til Longyearbyen lokalstyres barnehager; Kullungen barnehage og Polarflokken barnehage.

Eletronisk søknadsskjema finner du her

Samme skjema benyttes også ved søknad om bytte av barnehage og/eller endret oppholdstid.
Tilbakemelding på opptak kan påventes i begynnelsen av desember.

Eventuelle spørsmål kan rettest til Trine Berntsen på tlf. 908 40 563, eller e-post: Trine Berntsen