Slik oppbevarer du batterier hjemme

Ha et fast sted for å samle brukte batterier. Det kan være et tomt syltetøyglass eller en liten boks. Ha en rull med teip i glasset eller boksen, da blir det lett å teipe polene fortløpende. Er boksen liten blir det lettere å ta den med og levere inn regelmessig. Da unngår du også store mengder batterier hjemme.

Slik leverer du batteriene

Ta med batteriene når du skal Svalbardbutikken eller Miljøstasjonen. I Svalbardbutikkens yttergang finner du returkasse for batterier.
Alle som selger batterier har en lovpålagt plikt til å ta imot bruke batterier. Og det er gratis å levere. 

Visste du at polene bør teipes?

Selv om batteriet virker tomt for futt, er det alltid litt energi igjen. Når mange batterier oppbevares sammen, kan polene komme i kontakt med hverandre. I verste fall kan det føre til kortslutning og brann. Teiper du en liten bit over polene, unngår du at de kommer i direkte kontakt med hverandre og at batteriene kortslutter. 

Gamle batterier blir til nye batterier

Brukte batteriene blir returnert til fastlandet og levert til et sorteringsanlegg. Her kommer også innebygde batteri fra elektronikk, som radioer og lekebiler. På sorteringsanleggene blir de kvalitetssikret og sortert etter hvordan batteriene er bygd opp. Når batteriene er sortert, sendes de med båt eller trailer til godkjente anlegg for gjenvinning av batterier i Europa. Råstoff som hentes ut fra batterier er blant annet plast, bly, renset og behandlet syre, sink, kadmium, nikkel og kobolt. Noen av råstoffene er sjeldne og finnes bare i svært begrensede mengder. Mange av disse går inn i produksjonen av nye batterier, mens de resterende råstoffene kan bli til for eksempel hagemøbler, pigment i maling eller metallegeringer.

Lurer du på hvordan noe skal kildesorteres i Longyearbyen? 

Finn svaret på sortere.no   

Visste du at:

  • ...vi bruker 2000 tonn småbatterier i Norge hvert år?
  • ...hver og en av oss har i snitt ca 70 småbatterier hjemme?
  • ...det var den italienske fysikeren Alessandro Volta som fant opp det elektriske batteriet for over 200 år siden?