Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Beslutning om opphevelse av ferdsels- og oppholdsforbud

Sysselmannens beslutning gjengis i sin helhet her:

Som følge av snøskredet fra Sukkertoppen i Longyearbyen 21. februar i år ble et område i og nær bebyggelsen i Lia evakuert.  Sysselmannen nedla samme dag forbud mot enhver ferdsel og ethvert opphold i det evakuerte området.  Forbudet mot ferdsel og opphold ble delvis opphevet henholdsvis 22. og 24. februar 2017.  Ferdsels- og oppholdsforbudet ble opprettholdt for følgende boliger:

 

Vei 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17

Vei 224-7

Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37

De skadede boligene i Vei 228 6-16.

 

Beslutningen ble fattet for å ivareta den enkeltes sikkerhet, med hjemmel i politiloven § 7 annet ledd, jf. første ledd nr. 2, jf. § 5, og er opprettholdt til faren for snøskred i dette området er over. 

Sysselmannen har i dag opphevet ferdsels- og oppholdsforbudet som har vært gjeldende i Lia fra 24. februar 2017.

Dette innebærer at  de evakuerte igjen har  tilgang til sine boliger, og at det ikke lenger er forbudt å oppholde seg der.

Beslutningen er basert på snøskredfaglige vurderinger.

Sysselmannen varsler om at det vil bli besluttet nytt forbud mot ferdsel og opphold i det samme området når snøen på nytt legger seg til høsten. 
Vedtaket om ferdsels- og oppholdsforbud vil da bli opprettholdt så lenge det er snødekke i området, med mindre skredsikring av den aktuelle bebyggelsen er iverksatt.

Når det gjelder de skadede boligene i Vei 228 6-16 hører det under Longyearbyen lokalstyres myndighet å regulere tilgang til disse.

 

Longyearbyen, 6. juni 2017

 

Kjerstin Askholt
sysselmann