Svalbardsamfunnet er i ferd med å innføre nye og mer bærekraftige energiløsninger i takt med at kullkraften fases ut. 

CICERO, Senter for internasjonal klimaforskning gjennomfører nå en spørreundersøkelse for å få vite mer om hva folk i lokalsamfunnet mener om disse endringsprosessene.

Undersøkelsen er en del av et forskningsprosjekt (ZEESA) med formål om å skape kunnskap for rask og bærekraftig overgang til 100% fornybar energiforsyning på Svalbard.

Gavekort

CICERO håper at undersøkelsen vil gi dem et omfattende bilde av meninger og holdninger blant ulike grupper i lokalsamfunnet når det gjelder disse viktige endringsprosessene. Derfor er det av stor betydning at så mange som mulig deltar i undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen tar cirka 15 minutter, og alle som besvarer vil få tilbud av å være med på trekning av gavekort til en verdi av 1000 kroner.

Her kan du ta spørreundersøkelsen

Videre arbeid

Resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli en verdifull ressurs for utformingen av et fremtidig bærekraftig energisystem på Svalbard. Sikring av aksept og forankring blant innbyggerne er avgjørende for suksess i denne overgangsperioden. 

Svarene som samles inn, vil bli brukt til å bygge kunnskap og legge grunnlaget for en effektiv og inkluderende implementering av den nødvendige energiomstillingen.

Denne undersøkelsen er en del av ZEESA-prosjektet, ledet av SINTEF, der både CICERO og Svalbard Energi er partnere.

Har du spørsmål?

Kontakt forskningsleder ved Cicero, Tom Erik Julsrud:
tom.julsrud@cicero.oslo.no

Mer informasjon om ZEESA-prosjektet finner du på cicero.oslo.no